OFERTA

  • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe
  • Mapy do celów projektowych
  • Pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne
  • Geodezyjna obsługa inwestycji.
  • Rozgraniczenia i podziały nieruchomości
  • Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
  • Mierniczo-geologiczna obsługa zakładów górniczych
  • Sporządzanie dokumentacji mierniczo-geologicznej
  • Pomiary i obliczenia wydobytych i składowanych mas ziemnych
GEODOS

Kontakt:
42-200 Częstochowa
ul. Żwirki i Wigury 6/14
/ 34 361-14-79
geodos@geodos.pl