OFERTA

 • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • Mapy do celów projektowych
 • Pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne
 • Geodezyjna obsługa inwestycji.
 • Rozgraniczenia i podziały nieruchomości
 • Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
 • Mierniczo-geologiczna obsługa zakładów górniczych
 • Sporządzanie dokumentacji mierniczo-geologicznej
 • Pomiary i obliczenia wydobytych i składowanych mas ziemnych
 • Tworzenie NMT z użyciem dronów
 • Wizualizacja i obliczanie mas ziemnych wydobytych i składowanych
GEODOS

Kontakt:
42-200 Częstochowa
ul. Żwirki i Wigury 6/14
biuro@geodos.pl
geodos@geodos.pl